Bij aankoop en of renovatie van een woonhuis

Advies

Een verstandige zet

Dat maakt het verschil

Bij aankoop van een woonhuis, monument of kavel is het verstandig om de raad te vragen van een architect. Wij kunnen een deskundig advies geven omtrent de monumenten- en bouwvergunning (tegenwoordig omgevingsvergunning geheten), bouwkosten en mogelijkheden van splitsing.

Subsidieregeling monumenten

Wat gekoesterd wordt gaat veel langer mee

Duurzaamheid en Energie

Groen bureau

Groen ontwerpen is groen doen en begint bij een groen bureau. Architectenbureau Van Asseldonk wordt gevoed met groene stroom, als het weer meezit van eigen dak middels zonnepanelen en een windmolen. Daar waar mogelijk worden projecten en opdrachtgevers per fiets bezocht.

Duurzaamheid

Duurzaamheid en duurzaam bouwen dreigen volstrekt holle begrippen te worden. Papieren duurzaamheid in de vorm van normen en regelgeving is een mooi streven, maar duurzaamheid gaat veel verder dan een energielabel en indrukwekkende rapportages van adviesbureaus. Gebouwen bewijzen keer op keer dat schoonheid dé weg is die naar duurzaamheid leidt – wat geliefd is wordt immers gekoesterd en gaat daardoor veel langer mee. Overigens realiseerden we onlangs onze eerste volledig energieneutrale villa in Aerdenhout.

Energie

Energie is waar het om draait bij een goed ontwerp. Energie van de architect en opdrachtgever om met liefde en aandacht iets moois tot stand te brengen. Dat er daarbij gewerkt wordt met energiezuinige oplossingen is voor ons vanzelfsprekend. In het verlengde hiervan zijn we ook een groot voorstander van hergebruik van gebouwen, gebouwdelen en materialen. Behoud gaat voor lukraak vervangen.