Groen bureau

Groen ontwerpen is groen doen en begint bij een groen bureau. Architectenbureau Van Asseldonk wordt gevoed met groene stroom, als het weer meezit van eigen dak middels zonnepanelen en een windmolen. Daar waar mogelijk worden projecten en opdrachtgevers per fiets bezocht. Servaas van Asseldonk nam deel aan een seminarreeks van De Groene Mug en is betrokken bij een project van Nudge waarbij zonne-energie toegankelijker wordt gemaakt.

Duurzaamheid

Duurzaamheid en duurzaam bouwen dreigen volstrekt holle begrippen te worden. Papieren duurzaamheid in de vorm van normen en regelgeving is een mooi streven, maar duurzaamheid gaat veel verder dan een energielabel. Gebouwen bewijzen keer op keer dat schoonheid dé weg is die naar duurzaamheid leidt – wat geliefd is wordt immers gekoesterd en gaat daardoor veel langer mee.

Energie

Energie is waar het om draait bij een goed ontwerp. Energie van de architect en opdrachtgever om met liefde en aandacht iets moois tot stand te brengen. Dat er daarbij gewerkt wordt met energiezuinige oplossingen is voor Servaas van Asseldonk vanzelfsprekend. In het verlengde hiervan is hij ook een groot voorstander van hergebruik van gebouwen, gebouwdelen en materialen. Behoud gaat voor lukraak vervangen.