Als de meest duurzame manier van bouwen niet bouwen is, dan komt herbestemming op een goede tweede plaats. Menig kerkbestuur of beheerder van gebouwd (religieus) erfgoed kampt met de vraag wat te doen met hun kerk en gebouwen. Vaak blijkt het mogelijk om aan deze gebouwen een goede herbestemming  te geven, waardoor ze weer optimaal benut kunnen worden. Zo blijkt last met behulp van bouwkundige ingrepen in winst te kunnen veranderen. Servaas van Asseldonk geeft als architect graag advies in dezen. Hij is als adviseur betrokken bij de Stichting Bescherming Erfgoed Zuid-Kennemerland.

U zoekt een architect met specialistische kennis die de herbestemming
van uw kerk of religieus erfgoed met zorg kan verwezenlijken. Iemand die de weg goed kent…

Bekijk de herbestemmingsprojecten >>>