Nieuwe subsidieregeling herbestemming monumenten

Jan 2, 2012 | Nieuws |

De overheid gaat het duurzaam (her)gebruik van monumenten stimuleren. Vanaf 1 november 2011 geldt de subsidieregeling ‘Stimulering herbestemming monumenten’.

Met de subsidie kan worden bijgedragen in de kosten voor:

  • Een haalbaarheidsonderzoek voor herbestemming.
  • Het wind- en waterdicht houden van een monument zolang als er geen herbestemming is gerealiseerd.

Deze regeling is bedoeld voor monumenten die worden bedreigd door leegstand of verval, omdat ze zich niet makkelijk lenen voor een nieuwe functie. Of het nu gaat om kerken, industriële gebouwen, scholen, kloosters of kastelen.

Architectenbureau van Asseldonk helpt u graag als sparringpartner op weg naar een nieuwe bestemming voor uw monument.