Renovatie, verduurzaming en uitbreiding villa te Soest

Deze fraaie villa verkeerde in een wat gedateerde staat waarbij een zekere zwaarte overheerste. Bij de renovatie is de villa levensloopbestendig gemaakt en verduurzaamd maar bovenal van een lichte, vrolijker toets voorzien zodat het geheel weer stralend de toekomst in kan. De aanbouw is zodanig vormgegeven dat zowel intimiteit als een maximaal contact met de tuin gewaarborgd zijn.

Voor en na

Voor en na de renovatie. Schuif de regelaar in het midden om oud en nieuw met elkaar te vergelijken.

Left ImageRight Image
Left ImageRight Image
Left ImageRight Image
Left ImageRight Image
Fotogalerij