U vraagt zich af

Waarom?

Specialistische kennis nodig?

Restauratie

We hebben ruime ervaring in het aanpassen/uitbreiden van rijks- en gemeentelijke monumenten. Hierbij gaat het niet alleen om particuliere woonhuizen, maar ook om het hergebruik van bijvoorbeeld een kerkcomplex als kinderdagverblijf. De architect draagt hierbij niet alleen zorg voor het ontwerp maar ook voor een solide advies over de te volgen weg. Met name bij restauratie en herbestemming is het woud van regels dichtbegroeid en raakt een leek al snel de weg kwijt.

Verbouwingsplannen?

Nieuw- en verbouw

Verbouwen is geen alledaagse bezigheid en voor veel huizenbezitters zelfs een ‘once in a lifetime experience’. Bij zo’n onderneming is de architect de steun en toeverlaat van de cliënt. Hij handelt in het belang van zijn opdrachtgever en kan middels een goede voorbereiding en duidelijke communicatie met de aannemer voorkomen dat een verbouwing uitmondt in een debacle. Wie kent niet het horrorverhaal van de nieuwe dakkapel die voor slapeloze nachten zorgt of de simpele aanbouw die eindigt in een nachtmerrie? Misschien een geruststellende gedachte: al heel wat van onze opdrachtgevers zijn voor een tweede en zelfs derde keer bij hem teruggekomen om nog meer bouwplannen te verwezenlijken.

Specialistische kennis nodig?

Herbestemming

Als de meest duurzame manier van bouwen NIET bouwen is, dan komt herbestemming op een goede tweede plaats. Menig kerkbestuur of beheerder van gebouwd (religieus) erfgoed kampt met de vraag wat te doen met hun kerk en gebouwen. Vaak blijkt het mogelijk om aan deze gebouwen een goede herbestemming te geven, waardoor ze weer optimaal benut kunnen worden. Zo blijkt een ‘onroerende last’ met behulp van slimme ingrepen vaak in een algemeen nuttig en zelfs winstgevend object te kunnen veranderen. Servaas van Asseldonk geeft als architect graag advies in dezen.

Ook voor keukens, badkamers en meubels?

Interieur

We worden als architect vaak gevraagd invulling te geven aan een interieur. Dit betreft niet zozeer zaken als stoffering als wel het ontwerp van badkamers, keukens, en suite kasten, meubels etc. De uitvoering wordt verzorgd door een aantal zeer vakkundige meubelmakers die de ontwerpen op een hoog niveau realiseren en ter plaatse assembleren.