Kwaliteit, maatwerk en duurzaamheid staan centraal

Werkwijze

Hoe het begint

Korte lijnen

Door de kleinschalige bureauopzet is persoonlijke aandacht gegarandeerd. Gedurende het hele bouwtraject vindt overleg plaats tussen opdrachtgever en architect. Servaas van Asseldonk is hierbij uw enige aanspreekpersoon. Dankzij dit intensieve contact blijft het wensenpakket van de cliënt centraal staan en is flexibiliteit gedurende het gehele bouwtraject gegarandeerd. Erg belangrijk als je een huis laat bouwen of andere woonwensen gaat realiseren.

Aandacht en zorgvuldigheid

De Franse schrijver Gustave Flaubert zei het zo mooi: ‘Dieu est dans le détail.’ Een motto waar wij volledig achter staan. Onze ontwerpen komen tot stand na intensief en veelvuldig vooroverleg met opdrachtgevers. Elke ontwerpbeslissing, op welk schaalniveau ook, krijgt ruime aandacht. Zo komt het mooiste resultaat tot stand en gaat men, minstens even belangrijk, de bouwfase in met een minimum aan losse eindjes waardoor verrassingen bij de eindafrekening zoveel mogelijk worden uitgesloten.

Het traject

Het begint allemaal met een oriënterende fase. Hierin wordt bekeken wat de wensen zijn die aanleiding hebben gegeven tot het uitnodigen van een architect. Tijdens dit stuk van het traject vormt de architect zich een beeld van de leefgewoonten en de smaak van de opdrachtgever en wordt gekeken naar het budget dat is gereserveerd voor de bouw. In deze fase blijkt ook of beide partijen op één lijn zitten.
Stap 1

Voorlopig ontwerp

Nadat de opdracht is verstrekt heeft de architect overleg met de gemeente om te kijken wat mogelijk is binnen het bestemmingsplan. Er wordt een voorlopig ontwerp gemaakt en een globale raming van de kosten.
Stap 2

Definitief ontwerp

De plannen worden gedetailleerd uitgewerkt. Hierbij wordt dieper ingegaan op materiaalkeuze en specifieke vormgevingsaspecten.
Stap 3

Bestek (tekeningen)

De puntjes worden op de i gezet in tekeningen en tekst met als resultaat een bestek en bestektekeningen. Indien nodig wordt een bouwaanvraag ingediend.

Stap 4

Aanbesteding

Er worden aannemers uitgenodigd om te offreren. De begrotingen worden zorgvuldig doorgenomen en in overleg met de opdrachtgever wordt een aannemer gekozen.

Stap 5

Bouwbegeleiding

De architect begeleidt de bouw door regelmatig bezoek aan de bouwplaats. In deze fase zijn er geregeld bouwvergaderingen waarin overleg plaatsvindt tussen de aannemer en architect (eventueel in aanwezigheid van de opdrachtgever). De architect houdt de planning, de bouwkundige kwaliteit en de kosten in de gaten.